Parrot breeders community
Leden-zone Bookmark and Share   english   dutch  
De Australische Koningsparkiet (Alisterus s. scapularis)
Artikel ID: 309   |  Aantal keer bekeken: 1861335 keer
Terug naar de hoofdpagina
Artikel score:

De Australische Koningsparkiet (Alisterus s. scapularis)

De Australische Koningsparkiet
(Alisterus s. scapularis)

Van de koningsparkieten zijn drie soorten, met elk weer één of meerdere ondersoorten,
bekend. Onder de vogelliefhebbers in Europa is de Australische Koningsparkiet (1
ondersoort) het meest aanwezig. De Groenvleugel Koningsparkiet (2 ondersoorten) en de
Ambon Koningsparkiet (5 ondersoorten) zijn minder vertegenwoordigd. Enkele
ondersoorten zijn zelfs helemaal niet aanwezig buiten ‘Groot Australië’. In dit artikel
beperk ik mij tot de Australische Koningsparkiet.

Omschrijving
Het verschil tussen de man en pop is bij volwassen koningsparkieten zeer duidelijk te zien. De
man heeft een rode basiskleur met overwegend groene vleugels en een zwarte staart. Op de
vleugels zit een helder lichtblauwe band. Op de rug is bij de nek en de staarbasis de veerkleur
donkerblauw. De snavel is oranjegeel.
Foto 1: man koningsparkiet Foto 2: pop koningsparkiet
De pop is overwegend groen met een rode buik, ook bij de pop is de staartbasis op de rug
blauw. De snavel van de pop is donkergrijs. Jonge vogels zijn gelijk aan de pop. Jonge
mannelijke vogels beginnen in het tweede jaar te verkleuren, pas na drie jaar hebben mannen
het volwassen uiterlijk. De lengte van de vogels is circa 42 cm.
Koningsparkieten zijn zeer sterke vogels die, mits ze beschut en droog kunnen zitten, het hele
jaar in een buitenvolière zouden kunnen zitten. Het geluid van een koningsparkiet is
aangenaam, de man fluit met name in het voorjaar. De roep lijkt een beetje op die van een
rosella. De pop laat over het algemeen alleen wat zacht gepiep horen. Koningsparkieten
kunnen circa 30 jaar oud worden. De prijs voor een jong koppel koningsparkieten ligt rond de
250 euro.

Verspreidingsgebied
De koningsparkiet komt voor in de kust- en berggebieden (tot 1.650m) van oost-Australië en
van noord Queensland tot zuid Victoria. In zijn verspreidingsgebied is hij voornamelijk waar te
nemen in eucalyptus bossen, half open bossen en in het regenwoud. Buiten het broedseizoen
wordt de koningsparkiet ook aangetroffen in parken, akkerlanden en boomgaarden.
Koningsparkieten vliegen gewoonlijk rond in paren of kleine groepen. In de herfst verzamelen
de jonge vogels zich in groepen tot wel dertig stuks, soms samen met Helmkakatoe’s en
Pennant Rosella’s. In de vroege ochtend en avond vliegen de vogels van- en naar hun
foerageergebieden. Overdag zijn de vogels vaak te vinden in bomen en struiken waar ze
beschutting zoeken voor de zon of op zoek zijn naar voedsel. Ook komen ze regelmatig op de
grond om te drinken en voedsel te zoeken. (1)

Voeding
In de natuur bestaat de voeding van de koningsparkieten uit fruit, bessen, noten, (gras)zaden,
maïs, bladeren, bloesems, nectar, insecten en larven van insecten. Vaak veroorzaken
foeragerende groepen koningsparkieten grote schade aan graan- en maïsvelden. Uit
observaties van de vogels in het wild is naar voren gekomen dat ze een voorkeur hebben voor
de zaden van eucalyptussen en acacia's en halfrijpe maïs.(2)
Mijn basisvoer voor de koningsparkieten is Code 7 van Van Himbergen, dit is een zaadmengsel
zonder zonnebloempitten voor grote parkieten, dat aangevuld wordt met African Parrot Loro
Parque mix van Versele Laga (Prestige). Dit laatste mengsel bevat diverse granen,
zonnebloempitten, gepofte granen, pompoenpitten, rozebottel, gedroogde pepertjes en
cedernoten. In de rustperiode meng ik 25% African Parrot mix bij, in het broed- en ruiseizoen
meng ik 50% bij. Verder krijgen ze dagelijks fruit van het seizoen (rozebottels, vlierbessen,
paprika, druiven, appel, mandarijn etc.) en groenvoer. Uiteraard ontbreken vers water, sepia,
oestergrit en maagkiezel niet aan het dagelijks menu. Tenslotte nog wekelijks trosgierst en
regelmatig verse wilgentakken.
Als eivoer gebruik ik CéDé eivoer voor parkieten wat ik aanleng met Roosvicée Bosvruchten
multivitamine. Dit mengsel krijgen ze naar behoefte, zodra de pop broedrijp gaat worden eet ze
dagelijks een bakje leeg, dit duurt eigenlijk totdat de jonge vogels door de eerste rui heen zijn.
Vanaf circa november tot en met maart wordt nauwelijks eivoer opgenomen en krijgen ze dus
ook weinig, gemiddeld één keer per week een kleine portie.

Vogelverblijf
Koningsparkieten zijn goede vliegers en komen het best tot hun recht in een grote volière.
Eigenlijk kan wel gesteld worden dat de volière niet groot genoeg kan zijn. Mijn
koningsparkieten zitten in een vorstvrije binnenvlucht van 1,5 bij 2 meter met een buitenvlucht
van 2,5 bij 3,5 meter. De hoogte van de volière is 2 meter. Eigenlijk zijn dit toch wel de
minimummaten voor een koppel koningsparkieten, zeker als er jongen zijn is de volière aan de
kleine kant. In de buitenvolière bevindt zich nauwelijks beplanting aangezien de
koningsparkieten hier gelijk korte metten mee maakt. Wel is over de volière een druif geleid die
voor schaduw in de zomer zorgt. De volière is overigens van hout gemaakt, dit kan makkelijk
want de vogels zijn absoluut geen slopers.
Foto 3: buitenvoliere koningsparkieten
De vogels kunnen door een afsluitbare opening van binnen naar buiten. ’s Nachts zitten de
vogels altijd binnen en ze mogen pas rond 8 uur ’s morgens weer naar buiten. Ik hou de vogels
met name binnen omdat ze ‘s nachts zouden kunnen schrikken en zich zouden kunnen
beschadigen. Ook wil de man in de zomer nog wel eens vroeg gaan fluiten, iets wat de buren
waarschijnlijk minder mooi vinden dan ik.
In de binnenvlucht is een nestkast, van 80x40x40cm met een invliegopening van 9cm,
opgehangen. Aan deze nestkast zijn planken bevestigd waardoor het lijkt alsof de nestkast
doorloopt tot aan de grond. In de nestkast is een gaasrooster opgehangen zodat de vogels
makkelijk naar beneden en boven kunnen klimmen. De koningsparkieten maken buiten het
kweekseizoen om geen gebruik van de nestkast.

Kweek
Het kweekseizoen begint rond april. Afhankelijk van de buitentemperatuur en hoeveelheid
zonlicht kan dit een paar weken eerder of later zijn. Zo begonnen de koningsparkieten in 2005
al eind maart met elkaar voeren en paren en dit jaar pas de laatste week van april. Je kunt aan
de pop goed merken wanneer ze in broedconditie komt, ze wordt onrustiger en heeft een grote
behoefte aan eiwitten.
Foto 4: jonge koningsparkieten, 1 dag oud
In tegenstelling tot veel andere vogels heeft de pop bij de voortplantingsrituelen het initiatief.
Pas wanneer zij aangeeft dat ze gevoerd wil worden of wil paren dan mag het mannetje
langskomen. Komt hij op eigen initiatief langs dan kan hij een knauw verwachten.
Circa drie weken na de eerste paringen legt de pop het eerste ei, vervolgens wordt om de dag
een ei gelegd tot een totaal van meestal vier, soms vijf stuks. De pop begint bij het derde of
vierde ei te broeden, ze komt alleen van het nest af om te eten of te ontlasten. De broedduur is
18 dagen waarna de jongen met veel dons worden geboren. Nestcontrole moet trouwens
plaatsvinden als de pop van het nest is, anders vertrapt deze de eieren of jongen want echt
voorzichtige vogels zijn het niet.
Foto 5: jonge koningsparkieten, 3 weken oud
Na uiterlijk 7 dagen moet er geringd worden met 7,0 mm waarbij de jongen zeer luid
protesteren. De jongen vliegen met circa 30 dagen uit. Bij het uitvliegen zijn ze al bijna even
groot als de ouders en na een paar dagen vliegen ze alsof ze nooit anders gedaan hebben! De
ouders gaan nog een week of twee door met voeren waarna ze zelfstandig zijn. Soms volgt in
de tussentijd zelfs nog een tweede ronde. De jongen kunnen gewoon bij de ouders blijven zitten
tot de jonge mannen broedrijp worden.
Foto 6: jonge koningsparkieten, net uitgevlogen (circa 32 dagen oud)

Problemen met de kweek
Buiten het broedseizoen om zijn koningsparkieten zeer makkelijk te houden vogels. Ze vragen
geen speciaal voer en trekken zich niks van andere vogels aan. In het broedseizoen kunnen er
echter een aantal factoren zijn waardoor de kweek niet wil lukken. Ik licht ze hieronder, op basis
van persoonlijke ervaringen, even toe, misschien kan het een andere kweker helpen.

1. Niet accepteren van de partner

Koningsparkieten kunnen erg kritisch zijn voor wat betreft hun partner. Aanbevolen wordt om
een jong onvolwassen koppel (maximaal 2 jaar oud) bij elkaar te zetten omdat het bij elkaar
zetten van twee broedrijpe vogels niet altijd wil werken. Je kunt ook een groep vogels bij elkaar
zetten en zelf koppels laten vormen, hier moet je echter wel de ruimte voor hebben.

2. Niet accepteren broedblok

Poppen zijn erg kritisch in het kiezen van een broedblok. Zo accepteerde mijn pop het
broedblok niet, waar ik deze ook ophing. Ten einde raad belde ik de kweker van deze pop. Hij
gaf het advies om een paar planken onder het blok te plaatsen zodat het lijkt alsof het blok
doorloopt tot aan de grond. Wat schetste mijn verbazing? De volgende dag heeft ze het blok
reeds bezocht! Het blijkt dat poppen vaak een broedblok kiezen waarin ze zelf zijn
grootgebracht, altijd even navragen dus wanneer een pop gekocht wordt.

3. Agressieve man

Zoals bij veel Australische parkieten voorkomt, kan ook de man van de koningsparkiet in het
broedseizoen agressief worden. Zo heb ik het eerste jaar bijna mijn pop verloren toen deze van
het nest afkwam om te eten en te ontlasten en niet meer terug het broedblok in mocht. Ik heb
toen net op tijd mijn man uitgevangen maar het broedsel was helaas mislukt. Vanaf dat jaar heb
ik bij mijn koningsparkieten een koppel kleine Amerikaanse parkieten gedaan (aratinga’s).
Wanneer de pop nu zit te broeden en de man zijn broeddrift kwijt wil dan jaagt hij achter deze
vogels aan. Omdat de aratinga’s veel wendbaarder zijn hebben deze totaal geen last van de
man. Andersom laten de aratinga’s de koningsparkieten volledig met rust.
Foto 7: Zuid-Amerikaanse parkieten (Aratinga Pertinax Guyana)

4. Luchtvochtigheid

Dit is een probleem dat voor alle vogels geldt. De luchtvochtigheid moet feitelijk tussen de 60 en
80% bedragen. Wanneer deze te hoog is krijg je schimmelvorming met alle bijkomende
problemen die deze met zich meebrengen. Wanneer de luchtvochtigheid te laag is dan kunnen
eieren uitdrogen met als gevolg dat de jonge vogels de schaal niet kapot krijgen en sterven in
het ei. Dit laatste heb ik het tweede broedjaar jaar meegemaakt. Vier bevruchte eieren en vier
jongen dood in het ei! Ik heb dit opgelost door onder het zaagsel een laag aarde (uiteraard niet
bemest en vrij van bestrijdingsmiddelen) te leggen. Deze aarde maak ik vlak voor het
broedseizoen vochtig waardoor de luchtvochtigheid in het blok uitstekend gehandhaafd blijft.

Tot slot
Al met al zijn koningsparkieten schitterende vogels voor in de collectie en zeker wanneer de
ruimte zich daartoe leent adviseer ik om het gewoon eens een paar jaar te proberen met deze
prachtige vogels. Wanneer iemand vragen heeft over het houden van of het kweken met
koningsparkieten dan kan men altijd contact opnemen.

Tekst en foto’s: Jordi Verkade
(1)Lexicon of Parrots, Arndt Verlag (www.arndtverlag.com/projekt/birds_3.cgi?Desc=E112.htm&Pic=112_1.JPG)

Informatie auteur
Naam J.M. Verkade
Telefoon (0031) 651862860
Locatie 2231, Omg Leiden Nederland
-


De auteur , J.M. Verkade , is verantwoordelijk voor de inhoud van deze advertentie.

Vul alle velden correct in

Uw mail is met succes verzonden

Copyright ©2012 AvesCenter.com. All Rights Reserved. Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
Use of this Web site constitutes acceptance of the AvesCenter MSG_BTN_TERMS and MSG_BTN_PRIVACY